خدمات تصویری و گرافیکی

تولید محتوا های تصویری و گرافیکی

جدیدترین متد های طراحی

متخصصین طراحی ما با دانش و تخصص بالا و با بکارگیری جدیدترین متدهای طراحی ، دید بصری بهتری به کسب و کار شما میبخشند.

محتوا اختصاصی

تولید محتوای تصویری اختصاصی تبدیل به بخشی از برند شما در دید مخاطبان میشود. در نتیجه ماندگاری در ذهن مخاطب آسانتر و جایگاه برند شما بهبود میابد.

رسیدن به هدف

تولید محتواهای تصویری هدفمند یکی از عوامل موثر جهت دستیابی به اهداف بازاریابی و دستیابی به مخاطبان جدید میباشد.

طراحی لوگو

لوگو تایپ

250.000 تومان

لوگو تصویری

400.000 تومان

لوگو ترکیبی

650.000 تومان

عکاسی

عکاسی صنعتی

هر شات

200.000 تومان

عکاسی محصولات

هر شات

80.000 تا 150.000 تومان

عکاسی معماری

هر شات

160.000 تومان

عکاسی هوایی

هر شات

500.000 تومان

طراحی بنر

بنر اینستاگرام ثابت

هر عدد

15.000 تومان

بنر اینستاگرام متحرک

هر عدد

30.000 تومان

بنر تبلیغاتی سایت ثابت

هر عدد

12.000 تومان

بنر تبلیغاتی سایت متحرک

هر عدد

35.000 تومان

طراحی پوستر

هر عدد

200.000 تومان

* هزینه ریسایز کردن 5.000 تومان میباشد