خبرنامه

خبر نامه ابزاری برای اطلاع رسانی به مخاطبان خاص با علایق مشترک درباره رویداد ها ، گزارش ها یا اخبار مرتبط می باشد . یک نشریه داخلی ، مجله ای دوره ای ، بولتن سازمانی  یا حتی یک خبر اطلاعیه سازمانی خبرنامه به حساب می آید . با ظهور اینترنت نوع جدید از خبر نامه ها با عنوان خبرنامه الکترونیک پا به عرصه گذاشتن . خبرنامه های الکترونیک با توجه به امکان رایگان بودن به مرور تبدیل به نیاز ، وب سایت های شرکت ها و موسسات تبدیل گشته اند . برای بهبود کارآیی و تاثیرگذاری خبرنامه ، روش های متفاوتی وجود دارد . ما در تبلیغ 360 برای شما خبرنامه های با توجه به نیاز کاری شما ایجاد کرده و روش های برای نمایش آن به شما ارئه می دهیم . ایجاد ارتباطی مستحکم با مخاطبانتان یکی از ویژگی های خبرنامه می باشد که ما برای شما تلاش می کنیم به بهترین نحوه ممکن انجام بدهیم .

خبرنامه

گام های اساسی در تولید خبر نامه

هر نشریه ای بخش های ثابتی دارد که در هر شماره ارائه می شود. بخش های ثابت خبرنامه ها شامل سرعنوان و نام، نوع حروفچینی، سرصفحه و فهرست مطالب، شماره پیاپی، تاریخ، سرستون ها، لگوها، کلیشه ها و شناسنامه خبرنامه است. معمولا در نشر رومیزی، نخست یک الگوی کامل از نشریه را در رایانه تعریف می کنند تا بدین ترتیب صفحه آرایی شماره های بعدی راحت تر باشد.
این الگو ساختار و کارکرد بولتن را مشخص می کند. هرگاه الگو را در اختیار داشته باشید، به آسانی می توانید نسخه های مشابهی از آن تهیه کنید .

انواع خبرنامه

خبرنامه یا گزارش کاری

این روشی به اعنوان ابزاری درزون سازمانی مورد استفاده می باشد و اطلاعات مربوط به افراد در سازمان را منتشر می نمایید .

نشریه سیاسی اجتماعی

ترغیب کردن خوانندگان به اقدامی خاص که توسط یک سازمان غیر دولتی یا سیاسی بخواهد شکل بگیرد از نشریه استفاده می کند .

نشریه تبلیغاتی

یک از راه های تبلیغات کسب و کار های انتشار نشریه تبلیغی برای خود می باشد .

مقاله

ارائه دادن موضوعی خاص به گروهی از مخاطبان در ساختار خبرنامه که ساختار مقاله گونه دارد .

دعوتنامه

بعضی از خبرنامه ها اقدام به دعوت به صورت گروهی یا عمومی می نماییند برای شرکت در همایش یا نشستی می گویند .

گام های اساسی در تولید خبر نامه

هر نشریه ای بخش های ثابتی دارد که در هر شماره ارائه می شود. بخش های ثابت خبرنامه ها شامل سرعنوان و نام، نوع حروفچینی، سرصفحه و فهرست مطالب، شماره پیاپی، تاریخ، سرستون ها، لگوها، کلیشه ها و شناسنامه خبرنامه است. معمولا در نشر رومیزی، نخست یک الگوی کامل از نشریه را در رایانه تعریف می کنند تا بدین ترتیب صفحه آرایی شماره های بعدی راحت تر باشد.
این الگو ساختار و کارکرد بولتن را مشخص می کند. هرگاه الگو را در اختیار داشته باشید، به آسانی می توانید نسخه های مشابهی از آن تهیه کنید .

خبرنامه
خبرنامه

خبرنامه الکترونیک

خبرنامه الکترونیک مشابه همان خبرنامه معمولی می باشد. فقط با استفاده از ابزار و فناوری های الکترونیکی و اینترنتی طراحی، تولید و ارسال می گردد. تمام خبرنامه های الکترونیک باید شرایط و ویژگی ها ذیل را دارا باشند .

ارسال خبرنامه ها از طریق پست الکترونیکی به افراد صورت بگیرد.

ارسال کننده باید محتوایی را آماده نمایید . و آن را در قالبهای از قبل مشخص شده و در دسته بندی های مشخص برای افراد، شرکت ها یا سازمان ها ارسال نماید.

جهت ارسال خبرنامه یا از پست الکترونیک یا از سیستم نرم افزاری وب سایت می توان استفاده شود .

خبرنامه الکترونیک مشابه همان خبرنامه معمولی می باشد. فقط با استفاده از ابزار و فناوری های الکترونیکی و اینترنتی طراحی، تولید و ارسال می گردد. تمام خبرنامه های الکترونیک باید شرایط و ویژگی ها ذیل را دارا باشند .

ارسال خبرنامه ها از طریق پست الکترونیکی به افراد صورت بگیرد.

ارسال کننده باید محتوایی را آماده نمایید . و آن را در قالبهای از قبل مشخص شده و در دسته بندی های مشخص برای افراد، شرکت ها یا سازمان ها ارسال نماید.

جهت ارسال خبرنامه یا از پست الکترونیک یا از سیستم نرم افزاری وب سایت می توان استفاده شود

فایده خبرنامه الکترونیک چیست؟

کمترین فایده آن این است که مخاطب قدرت انتخاب در نوع اطلاعات دریافتی را دارد. یعنی این مخاطب است که به میل خود در یک خبرنامه عضو می شود و اطلاعات دریافت می کند. این اطلاعات در صندوق پستی او وارد می شود و سر فرصت آن ها را مطالعه خواهد کرد.

شرکت تبلیغ 360 با شناخت کافی از فرصت ها و شرایط آماده است تا برای شما خبرنامه های منسجم و همخوان با استراتژی های کسب و کار شما آماده سازی و انجام بدهد . وجود پل ارتباطی منسجم و پایدار از اهداف کسب و کار ها می باشد . ما برای محقق کردن این امر در کنار شما هستیم . جهت کسب اطلاعات و مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید .